برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1287 100 1

grocer

/ˈɡroʊsə/ /ˈɡrəʊsə/

معنی: عطار، بقال، خواربار فروش
معانی دیگر: فروشنده (مواد خوراکی و نیازهای منزل)، بنکدار

بررسی کلمه grocer

اسم ( noun )
• : تعریف: one who sells food and other supplies for household use; one who owns or manages a grocery store.

واژه grocer در جمله های نمونه

1. the grocer dunned his customer for payment of his bill
بقال مرتب از مشتری برای پرداخت صورت حسابش طلبکاری می‌کرد.

2. he owes a lot of money to the grocer
او پول زیادی به بقال بدهکار است.

3. The grocer accused her of shoplifting and demanded to look in her bag.
[ترجمه ترگمان]بقال او را متهم به دزدی از مغازه کرد و خواست که نگاهی به کیفش بیندازد
[ترجمه گوگل]بازاریاب او را متهم به سرقت و تقاضا در کیسه او نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That grocer never overcharges.
[ترجمه ترگمان]این بقال هیچ وقت نمی فهمه
[ترجمه گوگل]این غرفه هرگز بیش از حد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A grocer used to need to know how to blend tea.
[ترجمه ترگمان]یک خواروبار فروشی که عادت داشت بداند چگونه چای را با هم مخلوط کند
[ترجمه گوگل]مواد غذایی که نیاز به دانستن چگونگی ترکیب چای دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The grocer sells wine and spirits.
...

مترادف grocer

عطار (اسم)
apothecary , druggist , grocer , perfumer
بقال (اسم)
grocer
خواربار فروش (اسم)
grocer , provision merchant , provision dealer

معنی کلمه grocer به انگلیسی

grocer
• one who owns and operates a grocery store
• a grocer is a person who sells foods such as flour, sugar, and tinned foods, and some other products that people use in their homes.
• a grocer or grocer's is a shop where you can buy foods such as flour, sugar, and tinned foods, and some other products that people use in their homes.

grocer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soroushgh97
میوه فروش
Grocery store میوه فروشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grocer
کلمه : grocer
املای فارسی : گرکر
اشتباه تایپی : لقخزثق
عکس grocer : در گوگل

آیا معنی grocer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )