برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ground - sb - in - sth

ground sb in sth

ground sb in sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
به کسی در یک زمینه (تخصصی ) آموزش دادن، کسی را در حوزه ای متخصص کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ground sb in sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )