برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1313 100 1

guided missile

/ˈɡaɪdədˈmɪsəl/ /ˈɡaɪdɪdˈmɪsaɪl/

موشک هدایت شونده، موشک هدایت شونده guided missile destroyer ناوشکن حامل موشک هدایت شونده

بررسی کلمه guided missile

اسم ( noun )
• : تعریف: a missile that is capable of being guided throughout its flight until arrival at its target. (See ballistic missile.)

واژه guided missile در جمله های نمونه

1. Examples of such a system would be a guided missile or a thermostat or a mechanical governor.
[ترجمه ترگمان]مثال‌هایی از چنین سیستمی یک موشک هدایت‌شونده یا یک ترموستات و یا یک فرماندار مکانیک است
[ترجمه گوگل]نمونه هایی از این سیستم می تواند یک موشک هدایت شده یا یک ترموستات یا فرماندار مکانیکی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Something less than a precision guided missile would do the trick.
[ترجمه ترگمان]چیزی کم‌تر از یک موشک هدایت‌شونده کلک را انجام میده
[ترجمه گوگل]چیزی کمتر از یک موشک هدایت دقیق این فریب را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The American guided missile frigate, the USS Bainbridge is already at the site about 300 miles off the Somali coast where Captain Richard Phillips is being held hostage on a drifting lifeboat.
[ترجمه ترگمان]ناو آمریکایی موشک هدایت‌شونده آمریکایی، یو اس اس یو، در حال حاضر در محل حدود ۳۰۰ مایلی ساحل سومالی واقع شده‌است جایی که کاپیتان ریچارد فیلیپس در قایق نجات شناور گروگان گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]USS Bainbridge در حال حاضر حدود 300 مایل دور از ساحل سومالی است که کاپیتان ریچارد فیلیپس در یک قایق نجات غواصی به گروگان گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی guided missile در دیکشنری تخصصی

guided missile
[برق و الکترونیک] موشک هدایت شونده موشک غیر خودکاری که هدایت پخش عمده یا همه مسیر آن تا هدف توسط وسایل داخلی یا خارجی انجام می شود.
[برق و الکترونیک] موشک هدایت شوندهی هوا به هوا موشک هدایت شونده ای که از هواپیما به سوی هدف هوایی دیگری شلیک می شود.از نمونه های معروف این موشک ها می توان آمرام ، سایدویندر ف و اسپارو را نام برد .

معنی کلمه guided missile به انگلیسی

guided missile
• missile which is directed towards its target by means of a guidance system
• a guided missile is a missile whose course can be controlled while it is in the air.

guided missile را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی guided missile
کلمه : guided missile
املای فارسی : گویدد میسایل
اشتباه تایپی : لعهیثی ئهسسهمث
عکس guided missile : در گوگل

آیا معنی guided missile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )