برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Heart demands

Heart demands را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
خواسته ی قلبی ، بهترین آرزوهای معقول
My parents give me my best wishes
والدینم بهترین آرزوهای قلبی من را فراهم میکنند ( Bosch)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Heart demands مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )