برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Heavenly love

Heavenly love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
عشق آسماني Heavenly love
A girl who looked at the star on a high level, and suddenly a flashing star dreamed of a girl heart
یک دختر که به ستاره نگاه کرد و ناگهان یک ستاره درخشان رویای یک قلب دختر را دید
The boy (red fish) all the dream of a dream brings with him the sweetness and infinite love to all the happy fortunes of the immortal
پسر( ماهي قرمز ) تمام آرزوعشق رويايي را با لطافت و عشق بي نهايت او را به تمام خوشبختي هاي شيرين جاويدان رساند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Heavenly love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )