برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

Hush money

/ˈhəʃˈməni/ /hʌʃˈmʌni/

معنی: حق السکوت
معانی دیگر: خموشانه، حق السکوت زبان بر، حق سکوت

بررسی کلمه Hush money

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) money paid as a bribe to keep a person from revealing something such as a scandalous or criminal act.
مشابه: blackmail, graft

واژه Hush money در جمله های نمونه

1. She claimed that the minister had offered her hush money to keep their child a secret.
[ترجمه ترگمان]او ادعا می‌کرد که وزیر پول her را به او پیشنهاد کرده‌است تا بچه خود را مخفی نگه دارد
[ترجمه گوگل]او ادعا کرد که وزیر پول مخفی خود را ارائه کرده است تا اطفال خود را مخفی نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He got a large sum of hush money.
[ترجمه ترگمان]پول زیادی در دست داشت
[ترجمه گوگل]او مقدار زیادی از پول نقد را دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Taking hush money from gang, the witness kept his mouth shut about what he saw.
[ترجمه ترگمان]شاهد سکوت از گروه بود، شاهد دهانش را در مورد چیزی که دیده بود بسته نگه می‌داشت
[ترجمه گوگل]شاهد نگه داشتن دهانش از آنچه که دیدم، با استفاده از پول بشارت داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Taking hush money from a gangster is dangerous.
[ترجمه ترگمان]گرفتن پول از a خطرناک است
[ترجمه گوگل]گرفتن پول بابت یک گانگستر خطرناک است
[ترجمه شما] ...

مترادف Hush money

حق السکوت (اسم)
hush money

معنی کلمه Hush money به انگلیسی

hush money
• bribe to keep silent about something
• hush money is money that is given to someone to persuade them to keep secret something that they know.
took hush money
• accepted a bribe, did something illegal in order to receive money

Hush money را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
حق السکوت
ghasem farahani
باج دادن، حق السکوت، پول کثیف
Reyhane
حق السکوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hush money
کلمه : hush money
املای فارسی : هوش مانی
اشتباه تایپی : اعسا ئخدثغ
عکس hush money : در گوگل

آیا معنی Hush money مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )