برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

handbook

/ˈhændˌbʊk/ /ˈhændbʊk/

معنی: رساله، کتاب راهنما، کتاب دستی
معانی دیگر: راهنمانامه، (کتاب مراجعه که اصول چیزی را معمولا به ترتیب الفبا شرح می دهد) دست نامه، کتاب دم دستی، کتاب مبانی، پایه نامه، دستینه (guidebook هم می گویند)

بررسی کلمه handbook

اسم ( noun )
• : تعریف: a book or pamphlet that gives concise information or instruction on a specific subject; manual.
مشابه: bible, guide, manual

واژه handbook در جمله های نمونه

1. a handbook of persian carpets
راهنمای فرش‌های ایران

2. a legal handbook for lay readers
کتاب دستی (یا کتاب راهنما) حقوقی برای خوانندگان نا آشنا به حقوق

3. This handbook is a neat epitome of everyday hygiene.
[ترجمه ترگمان]این کتابچه راهنمای تمیز و تمیز از بهداشت روزمره است
[ترجمه گوگل]این کتاب یک چهره شفاف از بهداشت روزمره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The student handbook gives details of all courses.
[ترجمه ترگمان]کتاب راهنمای دانش آموزان جزئیات همه دوره‌ها را ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]کتاب راهنمای دانشجویی جزئیات تمام دوره ها را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The handbook gives helpful guidance on writing articles.
[ترجمه ترگمان]کتاب راهنمای مفیدی در زمینه نوشتن مقالات ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]این کتاب راهنما برای نوشتن مقالات مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Association gives a free handbook to all new membe ...

مترادف handbook

رساله (اسم)
precis , abstract , treatise , dissertation , tract , epistle , booklet , act , leaflet , brochure , enchiridion , handbook , rescript , textbook , tractate
کتاب راهنما (اسم)
guide , manual , directory , guidebook , handbook
کتاب دستی (اسم)
manual , handbook

معنی handbook در دیکشنری تخصصی

handbook
[برق و الکترونیک] کتابچه فنی
[ریاضیات] کتاب راهنما، راهنما، کتاب دستی

معنی کلمه handbook به انگلیسی

handbook
• manual, guide, reference book on a particular subject
• a handbook is a book giving advice or instructions.

handbook را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم نبی پور
-کتاب اصول و مبانی
-کلیات جامع
نيما
كتاب مرجع
حسین کاملی
کتابچه راهنما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی handbook
کلمه : handbook
املای فارسی : هندبوک
اشتباه تایپی : اشدیذخخن
عکس handbook : در گوگل

آیا معنی handbook مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )