برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

hands on


(آموزش و غیره) عملی (در برابر نظری)، کنشی

بررسی کلمه hands on

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or pertaining to active participation, as distinguished from mere observation or study.

- I learned a lot more from the hands-on computer training course I just took than from the lecture course.
[ترجمه گلنار] من از دوره آموزش عملی کامپیوتری که به تازگی گذراندم خیلی بیشتر از کلاسهای تئوری آموختم .
|
[ترجمه ترگمان] من چیزهای زیادی از دست خودم یاد گرفتم - در دوره آموزشی کامپیوتر، من فقط از درس سخنرانی استفاده کردم
[ترجمه گوگل] من از دوره ی آموزشی کامپیوتری خیلی بیشتر آموختم و فقط از دوره ی درس خواندم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی عبارات مرتبط با hands on به فارسی

1- حمله کردن (به شخصی)، مورد ضرب و شتم قرار دادن، با خشونت دست زدن به، 2- (در مراسم کلیسایی و غیره) دست روی چیزی (یا کسی) قرار دادن، دست زدن به، دست گذاشتن به

معنی hands on در دیکشنری تخصصی

hands on
[کامپیوتر] عملی - فرایند فیزیکی کاربرد سیستم کامپیوتری . - فرآیند فیزیکی بکار بردن یک سیستم کامپیوتری ؛ تعیین یک فعالیت یا آموزش که با عملکرد واقعی قطعه ای از سخت افزار درگیر است

معنی کلمه hands on به انگلیسی

hands on
• involving active participation; needing manual operation
• if you have hands-on experience of something, especially a computer, you have actually used it rather than just learned or read about it.
• if someone has a hands-on approach to a situation or problem, they intervene a great deal in it to try to solve it.
laid hands on
• put his hands upon, hit, struck
lay hands on
• touch with the hands; grab, grasp

hands on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سایت ای اس دانلود
بررسی کوتاه - بررسی
خشایار نوروزی
مهارت و کاری که با آموزش عملی یاد داده میشود و با کتاب و جزوه نمیتوان
سینا
در دسترس بودن مانند this hands on the cash این پول در دسترس
محمد نورانی
کارِ دستی، با دست، عملی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hands on
کلمه : hands on
املای فارسی : هندز اون
اشتباه تایپی : اشدیس خد
عکس hands on : در گوگل

آیا معنی hands on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )