انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 884 100 1

واژه have a good time در جمله های نمونه

1. Did you have a good time at the party?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تو مهمونی وقت خوبی داشتی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا زمان خوبی در مهمانی دارید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Did you have a good time?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خوش گذشت؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خوش گذشت؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Let's get our minds off of work and have a good time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیاین ذهن هامون رو از کار دور کنیم و وقت خوبی داشته باشیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیایید ذهن ما را از کار و زمان خوبی داشته باشیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He used to have a good time, but it has been breathed on recently.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او عادت داشت که زمان خوبی داشته باشد، اما اخیرا آن را تنفس کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او وقت خوبی را صرف کرد، اما اخیرا نفس کشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Did you have a good time in Spain?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقت خوبی در اسپانیا داشتی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا در اسپانیا خوب بودی؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Didja have a good time?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقت خوبی داری؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیجا زمان خوبی دارد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. We can just hang out and have a good time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]میتونیم بریم بیرون و خوش بگذرونیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما فقط می توانیم آواز بخوانیم و زمان خوبی داشته باشیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He used to have a good time, but it has been breathed upon recently.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او عادت داشت که اوقات خوشی داشته باشد، اما اخیرا نفس می‌کشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از زمان خوبی برخوردار بود اما به تازگی نفس گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Have a good time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خوش بگذره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمان خوبی داشته باشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Did you have a good time in London?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقت خوبی در لندن داشتی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا وقت خوبی در لندن دارید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. She was determined to shed her inhibitions and have a good time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او مصمم بود که inhibitions را از خود دور کند و اوقات خوشی داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مصمم بود که مانع از آن شود و زمان خوبی داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. I try to have a good time doing it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سعی می‌کنم فرصت خوبی داشته باشم که این کار را بکنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من سعی می کنم زمان خوبی داشته باشم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. And tonight he was going to have a good time.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و امشب قراره اوقات خوشی داشته باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و امشب او قصد داشت تا زمان خوبی داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I've always done it because I have a good time doing it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من همیشه این کار را کرده‌ام، چون وقت خوبی برای انجام این کار دارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من همیشه این کار را انجام دادم چون زمان خوبی برای انجام آن دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. You are simply there to have a good time or pursue a particularly delicious passion, when suddenly-it happens.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما به سادگی ممکن است زمان خوبی داشته باشید و یا شور و اشتیاق خاصی را دنبال کنید که ناگهان - آن اتفاق می‌افتد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما به سادگی آنجا هستید تا زمان خوبی داشته باشید یا یک اشتیاق مخصوصا خوشمزه را دنبال کنید، وقتی ناگهان اتفاق می افتد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه have a good time به انگلیسی

have a good time
• enjoy yourself!; have a pleasant time, have fun, enjoy

have a good time را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی have a good time

زهرا دولت دوست ٢٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢
اوقات خوبی داشتن
خوش گذشتن
|

عليرضا كريمي وند ٠٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣١
اوقات خوبي داشته باشيد
|

ebitaheri@gmail.com ٠٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٣١
[حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
|

سجاد مصلحی ١٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٥
اوقات خوشی داشتن
|

ستایش حاجی حسینی ١٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣
اوقات خوبی داشته باشید
|

پیشنهاد شما درباره معنی have a good timeنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی have a good time مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )