برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
have - got - head - for - sth

have got a head for sth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to have a natural ability to do something well
سید نوید نبوی کلات
استعداد ذاتی و خدادادی در چیزی داشتن
درویش
توانایی از پس محاسبات برآمدن
خوب به خاطر سپردن
کاملا از چیزی سردرآوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have got a head for sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )