برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1275 100 1

hearing aid

/ˈhɪrɪŋˈeɪd/ /ˈhɪərɪŋeɪd/

سمعک، گوشیار

بررسی کلمه hearing aid

اسم ( noun )
• : تعریف: a small electronic device that amplifies sound and is worn to improve one's hearing.

واژه hearing aid در جمله های نمونه

1. Just crank up your hearing aid a peg or two.
[ترجمه ترگمان] فقط حواستو جمع کن که یکی دو بار کمک کنی
[ترجمه گوگل]فقط گوش شنوایی خود را با یک انگشت یا دو دست بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I got my hearing aid on the National Health .
[ترجمه ترگمان]من به اداره بهداشت ملی کمک دریافت کردم
[ترجمه گوگل]من کمک شنوایی خود را در مورد سلامت ملی دریافت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Grandmother's hearing is getting worse. She needs a hearing aid.
[ترجمه نیلوفر] شنوایی مادر بزرگ بدتر شده او به یک سمعک احتیاج دارد
|
[ترجمه sadaf] شنوایی مادربزرگ بدتر شده اون به یک سمعک احتیاج داره|
[ترجمه ترگمان]شنوایی مادربزرگ داره بد ...

معنی hearing aid در دیکشنری تخصصی

hearing aid
[برق و الکترونیک] سمعک تقویت کننده ی بسیار کوچک و قابل حمل برای اشخاص با شنوایی ضعیف . این تقویت کننده دارای یک میکروفون ، تقویت کننده ی شنیداری ، بلندگو و باتری است.

معنی کلمه hearing aid به انگلیسی

hearing aid
• electronic amplifying device worn in or behind the ear and used by people who are hard of hearing
• a hearing aid is a device which people with hearing difficulties wear in their ear to enable them to hear better.

hearing aid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
سمعک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hearing aid
کلمه : hearing aid
املای فارسی : هیرینگ اید
اشتباه تایپی : اثشقهدل شهی
عکس hearing aid : در گوگل

آیا معنی hearing aid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )