برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

high pitched


(صدا و آوا) زیر، متعال، والا، ارجمند، هیجان زده، شوریده

بررسی کلمه high pitched

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of a sound, shrill or sharp; characterized by a high frequency.
متضاد: deep, low-pitched
مشابه: high, sharp, shrill

(2) تعریف: agitated or extremely emotional.
متضاد: low-key

- a high-pitched argument
[ترجمه ترگمان] یه دعوای خفن
[ترجمه گوگل] یک استدلال عالی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: of a roof, sloping very steeply.

(4) تعریف: exalted, lofty, or ambitious in tone or nature.

معنی کلمه high pitched به انگلیسی

high pitched
• a high-pitched sound is high and shrill.
high pitched voice
• voiced characterized by high tones

high pitched را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
صدایی که از حد عادی بلندتر است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی high pitched
کلمه : high pitched
املای فارسی : های پیتچد
اشتباه تایپی : اهلا حهفزاثی
عکس high pitched : در گوگل

آیا معنی high pitched مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )