برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

hit and miss

/ˈhɪtəndˈmɪs/ /hɪtəndmɪs/

الکی، بی حساب و کتاب، الله بختی، گاهی موفق وگاهی مغلوب

معنی کلمه hit and miss به انگلیسی

hit and miss
• something that is hit and miss happens in an unplanned way, so that you cannot predict what the result will be.

hit and miss را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی
بگیر و نگیر دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hit and miss
کلمه : hit and miss
املای فارسی : هئت اند میس
اشتباه تایپی : اهف شدی ئهسس
عکس hit and miss : در گوگل

آیا معنی hit and miss مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )