برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1352 100 1

hit upon

معنی کلمه hit upon به انگلیسی

hit upon
• bump into; find by chance, chance upon
hit upon an idea
• thought of an idea

hit upon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
برخورد کردن، روبرو شدن، تصادفی دیدن/یافتن، برخلاف انتظار به فکری رسیدن، راهی پیدا کردن، به ذهن خطور کردن، فکر کردن
علی فرهادی
به سرعت به ذهن خطور کردن،،عامیانه (یهویی به کلش زد که ...)
سید محمود حسینی
مجذوب کردن، مخ زدن
به راه حل رسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hit upon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )