برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

hold a meeting

معنی کلمه hold a meeting به انگلیسی

hold a meeting
• conduct an conference, call an assembly, convene a session, preside over a meeting

hold a meeting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد م
فعل مناسب برای برگزاری جلسه hold می باشد : hold a meeting یعنی برگزار کردن جلسه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hold a meeting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )