برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

homing device

معنی homing device در دیکشنری تخصصی

homing device
[برق و الکترونیک] وسیله ی هدف یاب ؛ وسیله ی هدایت 1. فرستنده ، گیرنده ، یا تطابق دهنده ای برای هدف یابی هواپیما یا استفاده در هواپیما برای مقاصد هدف یابی و هدایت . 2. مداری در هواپیما یا موشک هدیات شونده که آن را به طرف هدف هدایت میکند. 3. وسیله ی کنترل کننده ای که به صورت خودکار در جهت حرکت یا چرخش صحیح برای رسیدن به تغییر مطلوب شروع به کار می کند. نمونه ی آن موتور تنظیم گر با کنترل از راه دور برای گیرنده ی تلویزیونی است. وسیله ی فاقد هدف یابی ممکن است در ابتدا و در جهت غلط به نقطه ی پایانی مسیر خود برود.

homing device را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی homing device مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )