برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1273 100 1

hors d'oeuvre

/ˈhɔːrzˈdɜːrv/ /ˈhɔːzˈdɜːv/

معنی: پیش غذا، پیش خوراک
معانی دیگر: (فرانسه) پیش خوراک، اغذیه اشتهااوری که قبل از غذا صرف میشود، پیش خوراک پیش غذا

واژه hors d'oeuvre در جمله های نمونه

1. Soft drinks and hors d'oeuvres will be served during the reception and a cash bar will be available.
[ترجمه ترگمان]در طول پذیرایی از نوشیدنی‌های نرم و hors پذیرایی خواهد شد و یک نوار نقدی در دسترس خواهد بود
[ترجمه گوگل]نوشیدنی های نوشیدنی و نوشیدنی ها در هنگام پذیرش خدمت ارائه می شود و یک نوار نقدی در دسترس خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The hors d'oeuvre is seasonal vegetables.
[ترجمه ترگمان]شاهکار hors سبزیجات فصلی است
[ترجمه گوگل]اسب شاخدار سبزیجات فصلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your hors d'oeuvre, sir.
[ترجمه ترگمان]hors، oeuvre
[ترجمه گوگل]شغل شما، آقا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll start with some hors d'oeuvre.
[ترجمه ترگمان]من با کمی hors کار می‌کنم
[ترجمه گوگل]من با بعضی از کارهای هنری شروع می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف hors d'oeuvre

پیش غذا (اسم)
appetizer , hors d'oeuvre
پیش خوراک (اسم)
hors d'oeuvre

معنی کلمه hors d'oeuvre به انگلیسی

hors d'oeuvre
• light food served as an appetizer before a meal

hors d'oeuvre را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
پیش غذا - اَردَور
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
food that is served in small amounts before the main part of the meal
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
any of various savory foods usually served as appetizers

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hors doeuvre
کلمه : hors d'oeuvre
املای فارسی : هورس د`وور
اشتباه تایپی : اخقس ی'خثعرقث
عکس hors d'oeuvre : در گوگل

آیا معنی hors d'oeuvre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )