برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
how - so

how so


چطور، چرا، چگونه ؟

how so را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
چطور مگه
-He doesn't want to go to school
- how so

سعید صفاری مقدم
چطور...؟!
منظورت (از گفتن این موضوع) چیه؟
(حالا)چی شد اینو میگی/گفتی؟
چرا اینو گفتی؟/پرسیدی؟
چطور مگه؟!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی how so
کلمه : how so
املای فارسی : آاوو سو‌
اشتباه تایپی : اخص سخ
عکس how so : در گوگل

آیا معنی how so مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )