برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1286 100 1

humidifier

واژه humidifier در جمله های نمونه

1. We bought a humidifier for the office.
[ترجمه ترگمان] ما یه دستگاه بخور خریدیم
[ترجمه گوگل]ما یک مرطوب کننده برای دفتر خریداری کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He checked the humidifier and took his mittens off before locking the greenhouse door.
[ترجمه ترگمان]دستگاه بخور را چک کرد و قبل از اینکه در گلخانه را قفل کند، دستش را بیرون برد
[ترجمه گوگل]او مرطوب کننده را بررسی کرد و قبل از قفل کردن درب گلخانه، دستان خود را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They didn't have a humidifier and it's torn my voice to shreds.
[ترجمه ترگمان]نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه،
[ترجمه گوگل]آنها رطوبت نداشتند و صدای من را به شکاف پاره کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is a humidifier clipped to the microphone.
[ترجمه ترگمان]این مرطوب کننده است که به میکروفون چسبانده شده‌است
[ترجمه گوگل]این مرطوب کننده به میکروفون متصل است
[ترجمه ...

معنی کلمه humidifier به انگلیسی

humidifier
• device which increases the amount of water vapor in the air of a room

humidifier را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صباغ زاده
بخور سرد
محمدرضا قریشی
دستگاه رطوبت ساز یا دستگاه بخور
Sirvan
مرطوب کننده و دستگاه بخور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی humidifier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )