برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

humpty dumpty

/ˈhəmptiˈdəmpti/ /ˈhəmptiˈdəmpti/

(نام شخصیت کوتوله ی شعر کودکانه که از دیوار افتاد و مثل تخم مرغ چند پاره شد) هامپتی دامپتی، ادم کوتاه وکلفت، کسی یاچیزی که یکباربزمین افتد از میان برود

بررسی کلمه humpty dumpty

اسم ( noun )
• : تعریف: (sometimes l.c.) an English nursery rhyme character shaped like a large egg, who fell off a wall, broke into pieces, and could not be reassembled.

واژه humpty dumpty در جمله های نمونه

1. He wished he could marry a princess like Humpty Dumpty and was optimistic it could happen to him too.
[ترجمه ترگمان]او آرزو می‌کرد کاش می‌توانست با یک پرنسس مانند Humpty Humpty ازدواج کند و امیدوار بود که این اتفاق هم برایش بیفتد
[ترجمه گوگل]او آرزو کرد که او بتواند یک شاهزاده خانم مانند Humpty Dumpty را ازدواج کند و خوش بین بود که می تواند به او برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nursery rhymes A good nursery rhyme idea is Humpty Dumpty.
[ترجمه ترگمان]قافیه ساختن شعر یک بچه خوب مثل اسم Dumpty (شخصیت کارتونی)
[ترجمه گوگل]طنز پرستاری یک ایده قافیه مهد کودک خوب Humpty Dumpty است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Humpty Dumpty: the purest embodiment of the human condition.
[ترجمه ترگمان]Humpty Dumpty: خالص‌ترین تجسمی از وضعیت انسان
[ترجمه گوگل]Humpty Dumpty: خالص ترین تجسم شرایط انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With it gone, Humpty Dumpty can't be put back together again.
[ترجمه ترگمان]با رفتن اون، Dumpty Humpty ...

humpty dumpty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
شکستنی، فناشدنی
محمودرضااربابی
گردخپلی یا خپلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی humpty dumpty
کلمه : humpty dumpty
املای فارسی : هومپتی دومپتی
اشتباه تایپی : اعئحفغ یعئحفغ
عکس humpty dumpty : در گوگل

آیا معنی humpty dumpty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )