برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1327 100 1

hunt out

واژه hunt out در جمله های نمونه

1. I'll try and hunt out the information you need.
[ترجمه ترگمان]سعی می‌کنم اطلاعاتی که لازم داری رو پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من سعی می کنم اطلاعات مورد نیاز شما را شکار کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the school library he hunted out books on politics.
[ترجمه ترگمان]او در کتابخانه مدرسه کتاب‌هایی درباره سیاست شکار می‌کرد
[ترجمه گوگل]در کتابخانه مدرسه، کتاب های مربوط به سیاست را جستجو کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The plane was on a mission to hunt out enemy submarines.
[ترجمه ترگمان]هواپیما در یک ماموریت بود که زیر submarines دشمن را شکار کند
[ترجمه گوگل]این هواپیما ماموریتی برای شکار زیردریایی های دشمن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We must hunt out all the facts we can.
[ترجمه ترگمان]ما باید تمام واقعیات را که می‌توانیم شکار کنیم
[ترجمه گوگل]ما باید همه حقایق را که می توانیم بگیریم را شگفت زده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

معنی کلمه hunt out به انگلیسی

hunt out
• drive away, expel

hunt out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
جستجو کردن،پیدا کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hunt out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )