برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

I'm flattered

I'm flattered را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SuperSU
For example you find out someone is developing feelings for you and you say "I'm flattered.. I guess

shadzi
تقریبا معادل اصطلاح "I appreciate it"
نوعی تشکر کردن و مشعوف شدن - اما در مواردی بکار میره که چندان دوستانه نیست و ناخوشاینده
زمانی که احساستون متقابل نیست اما در عین حال این اصطلاح بی ادبانه هم نیست.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I'm flattered مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )