برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
I'm - up - to - my - elbow - in - work

I'm up to my elbow in work

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
خیلی سرم شلوغه، یه عالمه کار دارم،(البته بجای elbow، از neck هم استفاده می شود که آن هم به همین مفهوم است).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I'm up to my elbow in work مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )