برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
look - up - to - her

I look up to her

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elham
من ستایش می‌کنم او را

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I look up to her مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )