برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

I suppose

I suppose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(I suppose/ guess/ expect/ suspect (so
a phrase that introduces a supposition
'a vague way of answering 'yes
Mohammad
انشاالله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I suppose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )