برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

I take a trip down memory lane

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
یک سر به خاطراتم میزنم
خاطراتم را مرور میکنم
فرزین محمدی
زنده کردن خاطرات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I take a trip down memory lane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )