برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
In - its - most - general - sense

In its most general sense

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
عامیانه ترین مفهوم برای ... این است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی In its most general sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )