انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1095 100 1

idealization

تلفظ idealization
تلفظ idealization به آمریکایی تلفظ idealization به انگلیسی

تصور کمال مطلوب

واژه idealization در جمله های نمونه

1. Real numbers refer to a mathematical idealization rather than to any actual physically objective quantity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اعداد حقیقی به یک آرمان‌گرایی ریاضی اشاره می‌کنند و نه به لحاظ فیزیکی واقعی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اعداد واقعی به یک آرمان سازی ریاضی به جای هر مقدار واقعی جسمی واقعی اشاره دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Within the legal container of marriage, the idealization and illusion so characteristic or the in-love state can take a nasty knock.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در ظرف قانونی ازدواج، ایده‌آل بودن و فریب، چنین مشخصه یا حالت در عشق می‌تواند ضربه زننده داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در ظرف قانونی ازدواج، ایده آل سازی و توهمات بسیار مشخص و یا در کشور عاشقانه می تواند ضربه تند و زننده را
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Performs the idealization the reality in person, but produces the new artistic style.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به دنبال آرمان‌گرایی کردن واقعیت در فرد، اما سبک هنری جدید را تولید می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده آل سازی واقعیت را شخصا انجام می دهد، اما سبک هنری جدید را تولید می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The absence of obstructions is of course an idealization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عدم وجود موانع، البته دارای کمال مطلوب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عدم انسداد، البته ایده آل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The idealization of rural life was very misleading.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کمال مطلوب بودن زندگی روستایی بسیار گمراه‌کننده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده آل زندگی روستایی بسیار گمراه کننده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Meanwhile, idealization may be clarified further in comparing with another two realization modes of idea object, which are idealization and verbalization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در عین حال، idealization ممکن است در مقایسه با دو حالت درک دیگر شی ایده، که idealization و verbalization هستند، بیشتر توضیح داده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در عین حال، ایدهآلیسم میتواند در مقایسه با دو حالت تحقق دیگر شیء ایدهآل، که ایدهآلیسم و ​​واژگانی است، بیشتر روشن شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Idealization and mathematical technique are prerequisite of physics precision and quantification.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش ریاضی و ریاضی پیش‌نیاز فیزیک و تعیین کمیت فیزیک است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده آل سازی و تکنیک ریاضی ضروری به دقت فیزیکی و اندازه گیری هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Some simple idealization of this behaviour must be taken and its consequences calculated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از idealization ساده این رفتار باید برداشته شود و عواقب آن محاسبه شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از ایدهآلیدهای ساده این رفتار باید گرفته شوند و عواقب آن محاسبه شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Of course, this power of idealization is the great gift of genius.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته، این قدرت of، هدیه بزرگ نبوغ است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته این قدرت آرمانی سازی هدیه ای عالی از نابغه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It gave a boost to the exaltation of the countryside, the idealization of a lost, golden, pre-industrial Arcadia.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این امر موجب تسریع در تجلیل از حومه شهر شد، یعنی آرمان‌گرایی از دست رفته، طلایی، پیش از صنعتی و از قبل صنعتی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این امر باعث ارتقاء حومه شهر شد، ایده آل سازی Arcadia از دست رفته، طلایی و پیش از صنعتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The continued process is often accentuated by disappointment in the other because of an earlier idealization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روند ادامه‌دار اغلب با نا امیدی از سوی دیگر به دلیل of اولیه برجسته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرآیند مداوم اغلب با ناامیدی در دیگری به دلیل یک آرمانی سازی اولیه پیش می آید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The admiring of the Chinese knight errantry was recognized as an idealization standard and action mode by whole society member.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعریف و تمجید از پهلوانان سرگردان چینی به عنوان یک استاندارد idealization و شیوه عمل توسط تمامی اعضای جامعه شناخته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحسین گرایی چینی چینی به عنوان یک استاندارد ایده آل سازی و حالت عمل توسط اعضای کل جامعه به رسمیت شناخته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Over the decades a Gandhian fondness for — some say idealization of — rural life has also kept people in villages, where the bonds of caste and custom remain strong.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیش از چند دهه علاقه گاندی به - برخی می‌گویند که آرمان‌گرایی کردن زندگی روستایی مردم را در روستاها نگه می‌دارد، که در آن پیوندهای طبقاتی و عرف همچنان قوی باقی می‌ماند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول چند دهه، تمسخر گاندی برای بعضی ها می گوید ایده آل سازی، زندگی روستایی مردم را نیز در روستاها نگهداری می کند، جایی که اوراق قرضه و کالای باقی مانده قوی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In the firemen group, the PCL score and hyperarousal correlated positively with idealization; re-experiencing correlated positively with projection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در گروه firemen، امتیاز pcl و hyperarousal به طور مثبت با idealization ارتباط داشتند؛ تجربه دوباره با طرح ارتباط مثبتی داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در گروه آتش نشانان، نمره PCL و hyperarousal به طور مثبت با ایده آل سازی ارتباط داشتند؛ تجربه دوباره با طرح ریزی مثبت همبستگی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه idealization به انگلیسی

idealization
• process of making something ideal; viewing of someone or something as ideal, romanticizing (also idealisation)

idealization را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی ١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٤
فرایند ایده‌آل سازی،دیدن چیز ها به عنوان ایده‌آل
|

محمد علی کریمی ١٤:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٣١
تجسم سازی آرمانی
|

محمد علی کریمی ١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٣١
مجسم سازی آرمانی
|

Hamed ٠٠:١٧ - ١٣٩٧/١٠/١٦
ایده آل سازی
|

jahanaks.blog.ir ٠٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٢

idealisation/ idealization
ایده آل سازی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idealization
کلمه : idealization
املای فارسی : ایدیلیزتین
اشتباه تایپی : هیثشمهظشفهخد
عکس idealization : در گوگل


آیا معنی idealization مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )