برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

illegible

/ˌɪˈledʒəbl̩/ /ɪˈledʒəbl̩/

معنی: ناخوانا، لایقرا
معانی دیگر: بدخط، نخواندنی

بررسی کلمه illegible

صفت ( adjective )
مشتقات: illegibly (adv.), illegibility (n.), illegibleness (n.)
• : تعریف: difficult or impossible to read or decipher.
متضاد: legible, readable

واژه illegible در جمله های نمونه

1. that student's illegible handwriting was my despair
خط ناخوانای آن شاگرد حس یاس مرا برمی‌انگیخت.

2. his handwriting is illegible
خط او ناخوانا است.

3. My secretary worked long hours translating my almost illegible writing into a typewritten and readable script.
[ترجمه ترگمان]منشی من ساعت‌های طولانی ترجمه کرد و تقریبا خوانا نوشت که نوشته شده و خوانا نوشته شده باشد
[ترجمه گوگل]دبیر من ساعت ها طول می کشد که ترجمه نویسی تقریبا غیر قابل خواندن را به یک اسکریپت نوشتاری و قابل خواندن تبدیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His signature was an illegible squiggle at the bottom of the page.
[ترجمه ترگمان]امضای او خط خرچنگ قورباغه‌ای از پایین صفحه بود
[ترجمه گوگل]امضای او یک دروغ قابل فهم در پایین صفحه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The note was written in his usual illegible scrawl.
[ترجمه ترگمان]یادداشت به خط خرچنگ قورباغه‌ای نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]این یادداشت در ناخوشایند معمولی آن نوشته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف illegible

ناخوانا (صفت)
illegible
لایقرا (صفت)
illegible

معنی کلمه illegible به انگلیسی

illegible
• impossible or difficult to read, unclear, undecipherable
• illegible writing is so unclear that you cannot read it.
illegible handwriting
• undecipherable handwriting, handwriting which is hard to read or decipher

illegible را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس
نا خوانا،بد خط
جلال نجاریزدی
ناخوانا,خرچنگ قورباغه(در مهاوره),مخدوش
...
بی سواد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی illegible
کلمه : illegible
املای فارسی : ایللگیبل
اشتباه تایپی : هممثلهذمث
عکس illegible : در گوگل

آیا معنی illegible مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )