برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1229 100 1

impure

/ˌɪmˈpjʊr/ /ɪmˈpjʊə/

معنی: کثیف، نا درست، ناصاف، چرک، ژیژ، ناپاک، ناخالص
معانی دیگر: نجس، نانجیب، بی عفت، آلوده دامن، گنهکار، هرزه، غش دار، (سخن و نگارش - پر از اشتباهات لغوی و دستوری) ناسره، ناناب

بررسی کلمه impure

صفت ( adjective )
مشتقات: impurely (adv.), impureness (n.)
(1) تعریف: mixed with or contaminated by other things, esp. of inferior quality; adulterated or polluted.
مترادف: adulterate, contaminated, corrupt, polluted, tainted
متضاد: clean, pure
مشابه: alloyed, foul, mixed, mongrel, poisonous, unclean, unwholesome

(2) تعریف: ritually unclean or unfit for use; defiled.
مترادف: defiled, unclean
مشابه: unfit

(3) تعریف: morally questionable; lacking chastity.
مترادف: corrupt, defiled, degenerate, sullied, unchaste, unclean
متضاد: chaste, clean, pure, spotless
مشابه: base, dirty, dissolute, immodest, immoral, loose, promiscuous, unwholesome

واژه impure در جمله های نمونه

1. impure air
هوای کثیف

2. impure latin
لاتین ناسره

3. impure metals
فلزات غش‌دار (ناخالص)

4. impure thoughts concerning his brother's wife
افکار گنهکارانه‌ی او درباره‌ی زن برادرش

5. impure water
آب ناپاک

6. an impure chemical
ماده‌ی شیمیایی ناخالص

7. they considered heathens impure
آنان کفار را نجس می‌پنداشتند.

8. . . . so that those whose nature is impure may come to a bad lot . . .
. . . تا سیه روز شود هر که در او غش باشد

9. She was accused of having impure thoughts about her male students.
[ترجمه ترگمان]او متهم به داشتن افکار ناپاک درباره دانشجویان مرداست
[ترجمه گوگل]او متهم به داشتن افکار ناخوشایندی در مورد دانش آموزان مرد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Nothing impure could touch his lasting image of Regine.
[ترجمه ترگمان]هیچ چیز ناپاک نمی‌توانست تصویر ماندگار او از Regine را لمس کند
[ترجمه گوگل]هیچ چیز ناخوشایند ...

مترادف impure

کثیف (صفت)
nasty , mussy , dirty , bedraggled , filthy , messy , squalid , smeary , sloppy , grubby , impure , scabious , lousy , sordid , grimy , wild and woolly , mucky , soapless , smoochy
نا درست (صفت)
amiss , foul , false , vicious , dishonest , spurious , wrong , incorrect , erroneous , inaccurate , unsound , unfair , crooked , jackleg , impure , phony , phoney , sinister , inconsequent , inconsecutive , untrue , imprecise , inexact , trumped-up
ناصاف (صفت)
uneven , lumpy , streaky , ragged , coarse-grained , impure , snaggy
چرک (صفت)
dingy , dirty , squalid , smeary , frowsty , frowsy , impure , sordid , frowzy
ژیژ (صفت)
dirty , filthy , impure
ناپاک (صفت)
foul , unwell , squalid , unclean , impure , unwholesome
ناخالص (صفت)
impure

معنی عبارات مرتبط با impure به فارسی

معنی impure در دیکشنری تخصصی

impure
[برق و الکترونیک] ناخالص
[نساجی] ناخالص - چرک - کثیف - ناصاف - نا درست
[ریاضیات] ناخالص

معنی کلمه impure به انگلیسی

impure
• contaminated; unclean, soiled, dirty; unrefined; not morally pure, corrupt
• a substance that is impure is not of good quality because it has other substances mixed with it.
• impure thoughts and actions are concerned with sex and are regarded as sinful.

impure را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی impure
کلمه : impure
املای فارسی : ایمپور
اشتباه تایپی : هئحعقث
عکس impure : در گوگل

آیا معنی impure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )