برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1217 100 1

in a cleft stick


(انگلیس - عامیانه) در وضعیت وخیم

واژه in a cleft stick در جمله های نمونه

1. I was in a cleft stick—my job was boring but I couldn't move to another firm without losing my company pension.
[ترجمه ترگمان]کار من خسته‌کننده بود - شغل من کسل‌کننده بود، اما نمی‌توانستم بدون از دست دادن حقوق بازنشستگیم به شرکت دیگری نقل‌مکان کنم
[ترجمه گوگل]من در حال شکوفایی بودم، کار من خسته کننده بود، اما نمی توانستم به شرکت دیگری منتقل شوم بدون اینکه بازنشستگی شرکتم را از دست بدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. UN troops are in a cleft stick: something has to be done for the civilian population, yet to retaliate would surely be the spark to ignite all-out war.
[ترجمه ترگمان]نیروهای سازمان ملل در یک چوب هستند: چیزی که باید برای مردم غیر نظامی انجام شود، با این حال، این واکنش ممکن است جرقه‌ای برای شعله‌ور کردن تمام جنگ باشد
[ترجمه گوگل]سربازان سازمان ملل متحد در حال شکوفایی هستند: باید برای مردم غیرنظامی انجام شود، اما مجددا تلاش می کند جرقه ای باشد تا بتواند جنگ تمام عیار را جبران کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So the developing countries are caught in a cleft stick.
[ترجمه ترگمان]بنابراین کشورهای در حال توسعه گرفتار شکاف هستند
[ترجمه گوگل]بنابراین کشورهای در حال توسعه در یک شکاف قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

in a cleft stick را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in a cleft stick
کلمه : in a cleft stick
املای فارسی : این ا کلفت ستیک
اشتباه تایپی : هد ش زمثبف سفهزن
عکس in a cleft stick : در گوگل

آیا معنی in a cleft stick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )