انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1090 100 1

incontinence

تلفظ incontinence
تلفظ incontinence به آمریکایی/ˌɪnˈkɑːntənəns/ تلفظ incontinence به انگلیسی/ɪnˈkɒntɪnəns/

معنی: هرزگی، نا پرهیزکاری، بیاختیاری، عدمکف نفس
معانی دیگر: incontinency عدم کف نفس

واژه incontinence در جمله های نمونه

1. Incontinence is not just a condition of old age.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] بی اختیاری فقط منحصر به سن پیری نیست
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Incontinence تنها یک شرط از سن پیری نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی اختیاری نه تنها یک بیماری پیری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Did urinary or fecal incontinence occur?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا بی‌اختیاری ادراری یا مدفوع رخ می‌دهد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا بی اختیاری ادرار یا مدفوع رخ می دهد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. For women under 65 years of age, stress incontinence is the leading cause of the loss of bladder control.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای زنان زیر ۶۵ سال، بی‌اختیاری استرس عامل اصلی از دست دادن کنترل مثانه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای زنان زیر 65 سال، بی اختیاری استرس علت اصلی از دست دادن کنترل مثانه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. For the past year, she has suffered from incontinence, but her kind next-door neighbour has done regular washing for her.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] طی سال گذشته ، او از بی اختیاری رنج میبرد ، گرچه همسایه مهربان وی ، مدام او را شستشو داده است.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در سال گذشته، او دچار بی‌اختیاری شده‌است، اما همسایه مهربان همسایه او برای او رخت شویی درست کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای سال گذشته، او از بی اختیاری رنج می برد، اما همسایه ی همسایه ی او، شستشوی منظم او را انجام داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Tongue laceration and urinary or fecal incontinence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همدردی دلتا و مدفوع و مدفوع آن‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انسداد زبان و بی اختیاری ادرار یا مدفوع
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Stress incontinence occurs when you wet yourself when you cough, laugh, bend over or go jogging.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بی‌اختیاری استرس وقتی اتفاق می‌افتد که وقتی سرفه می‌کنید خود را خیس می‌کنید، بخندید، خم شوید و یا به دویدن ادامه دهید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی اختیاری استرس هنگامیکه شما سرفه، خنده، خم شدن یا دویدن می روید، خود را مرطوب می کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The causes of incontinence may vary, but the end result is nearly always the same.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علل بی‌اختیاری می‌تواند متفاوت باشد اما نتیجه نهایی تقریبا همیشه یک‌سان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علل بی اختیاری ممکن است متفاوت باشد، اما نتیجه نهایی تقریبا همیشه یکسان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Constipation is uncomfortable, it may cause incontinence, it may cause confusion in some one who is mentally frail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ناراحت‌کننده است، ممکن است باعث بی‌اختیاری شود، ممکن است باعث سردرگمی در برخی از افرادی شود که در نظر روانی ضعیف هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یبوست ناخوشایند است، ممکن است باعث بی اختیاری شود، در بعضی از افراد که ضعف ذهنی دارند، ممکن است سردرگمی ایجاد شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Incontinence is another problem that can begin by excessive alcohol intake.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Incontinence یک مشکل دیگر است که می‌تواند با مصرف بیش از حد الکل شروع شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی اختیاری یک مشکل دیگر است که می تواند با مصرف الکل بیش از حد آغاز شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Although urinary incontinence may be no more than a nuisance in some women, for many it is far more troublesome.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گرچه بی‌اختیاری ادراری ممکن است چیزی بیش از مزاحمت برخی از زنان نباشد، زیرا بسیاری از این بی‌اختیاری بسیار مشکل است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه بی اختیاری ادرار در برخی از زنان ممکن است بیش از یک ناراحتی باشد، اما برای بسیاری از آنها بیشتر مشکل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Non-sufferers regard incontinence as more handicapping than do sufferers, which suggests that these figures are no exaggeration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]افراد غیر مبتلایان به عنوان پیش‌بینی نتیجه، بی‌اختیاری را بیشتر پیش‌بینی می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که این ارقام مبالغه‌آمیز نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افراد مبتلا به بی اختیاری در مقایسه با افراد مبتلا به اختلال ناتوانی بیشتری را نشان می دهند، که این نشان می دهد که این ارقام بدون اغراق نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Urge incontinence is when you suddenly need to pass urine desperately, but aren't able to reach the toilet in time.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] شتاب در بی اختیاری زمانی است که شما ناگهان ،نیاز به دفع ادرار دارید ، اما تحمل رسیدن بموقع به دستشوئی را ندارید.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]incontinence urge زمانی است که شما ناگهان نیاز به دفع ادرار دارید، اما به موقع به توالت نمی‌رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بی اختیاری استناد زمانی است که شما ناگهان نیاز به ادرار را به طور ناگهانی، اما قادر به رسیدن به توالت در زمان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Abnormalities in the inhibition of motility during sleep should be evaluated in patients who report nocturnal faecal incontinence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Abnormalities در مهار تحرک در طول خواب باید در بیمارانی که بی‌اختیاری faecal شبانه را گزارش می‌کنند مورد ارزیابی قرار گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اختلالات در مهار حرکتی در طول خواب باید در بیمارانی که بی اختیاری مدفوع شبانه را گزارش می کنند، ارزیابی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Fewer data are available in the case of liquid stool incontinence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اطلاعات کمتری در مورد بی‌اختیاری مایع در دسترس هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در صورت عدم مداخله مدفوع مایع، اطلاعات کمتر در دسترس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. No figures are available to compare to those in this study as to people's perception of the causes of urinary incontinence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ آماری برای مقایسه با کسانی که در این مطالعه هستند برای درک مردم از علل بی‌اختیاری ادراری در دسترس نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مقایسه با افرادی که در این مطالعه در مورد درک افراد از علل بی اختیاری ادرار وجود ندارد، ارقام موجود نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف incontinence

هرزگی (اسم)
beastliness , ribaldry , debauch , debauchery , lechery , reprobation , depravity , profligacy , harlotry , incontinence , incontinency , prurience , pruriency , libertinage , saturnalia
نا پرهیزکاری (اسم)
immoderacy , incontinence , incontinency
بیاختیاری (اسم)
incontinence , incontinency
عدمکف نفس (اسم)
incontinence , incontinency

معنی کلمه incontinence به انگلیسی

incontinence
• lack of self-control, lack of restraint; inability to control urination or defecation (medicine)
• incontinence is the inability to control your bladder and bowels.
• incontinence is also the inability to control your physical desires, especially your desire for sex; a formal use.

incontinence را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سحر ١١:٠٢ - ١٣٩٧/١١/٣٠
بی ارادگی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی incontinence
کلمه : incontinence
املای فارسی : اینکنتیننک
اشتباه تایپی : هدزخدفهدثدزث
عکس incontinence : در گوگل


آیا معنی incontinence مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )