انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 891 100 1

واژه ineluctably در جمله های نمونه

1. This "industrial revolution" also spread, haltingly but ineluctably, to other countries of Europe, and in time to lands beyond Europe as well.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این \"انقلاب صنعتی\" نیز گسترش یافت، اما ineluctably، به کشورهای دیگر اروپا، و در زمان تصرف آن فراتر از اروپا نیز گسترش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این 'انقلاب صنعتی' نیز به زودی، اما غیر قابل پیش بینی، به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت و در همان زمان به سرزمینهای فراتر از اروپا نیز سرایت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. And so the herders moved ineluctably towards disaster.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و از این رو گله داران به سوی مصیبت مهاجرت کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و به همین ترتیب دامداران به شدت به سمت فاجعه رفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. For reasons of geography Mexico's fate is ineluctably intertwined with that of the United States.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به دلایل جغرافیایی، سرنوشت مکزیک از لحاظ جغرافیایی با ایالات‌متحده درهم‌تنیده شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به دلایل جغرافیا، سرنوشت مکزیک به شدت در هم آمیخته با ایالات متحده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. But as a newborn thing, it also ineluctably appears some problems.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما به عنوان یک چیز تازه متولد شده، برخی مشکلات نیز به نظر می‌رسند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما به عنوان یک چیز جدید، آن را نیز غیر قابل تحمل برخی مشکلات ظاهر می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. And does that lead ineluctably to a multi-party political system?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و آیا این امر منجر به یک سیستم سیاسی چند حزبی می‌شود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و آیا این امر منجر به یک سیستم سیاسی چند حزبی می شود؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The ongoing practice of self-defeating organizational behavior patterns leads ineluctably to the formation of what we call a self-defeating organizational character.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمرین مداوم الگوهای رفتار سازمانی، منجر به شکل‌گیری چیزی می‌شود که ما یک شخصیت سازمانی را شکست می‌دهیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رفتار مداوم رفتارهای خودکشی در رفتار سازمانی منجر به شکل گیری چیزی که ما به عنوان شخصیت سازنده خود شکست می بخشد، غیر قابل تحمل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Therefore, an efficient RFID tag antenna design has perfect match with single chip ineluctably.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، یک طراحی آنتن RFID کارآمد، تطابق خوبی با ineluctably تک تراشه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، یک طراحی آنتن تست RFID کارآیانه با یک تراشه تک به طور قابل ملاحظه ای سازگار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. But while the poem school did the above contributions, it ineluctably expressed the classic taste.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما در حالی که مدرسه شعر مشارکت‌های برجسته را انجام می‌داد، ineluctably ذوق کلاسیک را بیان می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما در حالیکه مدرسه شعر مشارکتهای فوق را انجام داد، به طرز غیر قابل تحملی طعم کلاسیک را بیان کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Because many learners only deal with meaning information from simple words to complicated sentences, it ineluctably brings on a difficulty in listening comprehension.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آنجا که بسیاری از learners فقط با معنی اطلاعات از کلمات ساده به جملات پیچیده سروکار دارند، در گوش دادن به درک مطلب دچار مشکل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از آنجا که بسیاری از زبان آموزان تنها با معنی اطلاعات از کلمات ساده به جملات پیچیده برخورد می کنند، آن را به شدت در درک گوش دادن مشکل ایجاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Like a faulty photocopier, the reproduction of mother cells into daughter cells ineluctably deteriorates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مانند یک دستگاه فتوکپی، تولید مثل سلول‌های مادر به سلول‌های دخترش از بین می‌رود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مانند یک فتوکپی معیوب، بازتولید سلول های مادر به سلول های دخترانه به طور قابل توجهی بدتر می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Dependence of the United States and its allies to the petroleum in Middle East, ineluctably involved the national security problem .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وابستگی ایالات‌متحده و متحدان آن به نفت در خاور میانه، ineluctably درگیر مساله امنیت ملی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وابستگی ایالات متحده و متحدانش به نفت در خاورمیانه، به طور قابل ملاحظه ای مشکلی در امنیت ملی به شمار می رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Yet Japanese rates, of 0. 5%, look as if they are ineluctably heading up.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، نرخ ژاپن برابر با صفر است ۵ %، به نظر می‌رسد که آن‌ها در حال بالا رفتن هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، نرخ های ژاپنی از 5 5٪، به نظر می رسد که آنها به شدت به سمت بالا می روند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Hariss concerned Exchequer in the statement of the relation of king parliament and public finance, his discourse was effected by the Constitutionalism ineluctably.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hariss concerned در بیانیه مربوط به رابطه مجلس پادشاه و امور مالی عمومی، گفتمان او تحت‌تاثیر the ineluctably قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هریس در بیانیه ای درباره رابطه پارلمان پادشاهی و امور مالی دولتی به رییس جمهور اشاره کرد و سخنرانی او از طریق مشروطه گرایی قابل تحقق آمیز بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. However, due to measurement, instrumental, computational, and even human errors, the measured process data always mix with noise ineluctably.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، به دلیل اندازه‌گیری، ابزاری، محاسباتی و حتی انسان، داده‌های فرآیند اندازه‌گیری شده همیشه با ineluctably سر و صدا ترکیب می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، با توجه به خطاهای اندازه گیری، ابزار، محاسباتی و حتی انسانی، داده های فرایند اندازه گیری همواره با سر و صدا با شدت مخلوط می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه ineluctably به انگلیسی

ineluctably
• inescapably, inevitably

ineluctably را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ineluctably

فرهاد سليمان‌نژاد ١١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢١
(قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير
|

پیشنهاد شما درباره معنی ineluctablyنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگرآیا معنی ineluctably مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )