برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1347 100 1

inspiring

/ˌɪnˈspaɪrɪŋ/ /ɪnˈspaɪərɪŋ/

(adjective) الهام بخش، که فکر را بر می‌انگیزد، فکر برانگیز (adjective) (محاوره) توجه برانگیز، قابل توجه، رغبت‌برانگیز، شوق برانگیز

بررسی کلمه inspiring

صفت ( adjective )
• : تعریف: causing an elevation in one's desire to accomplish or create something, or to make a positive change in one's life or attitude.

- The President's speech was so inspiring that it caused a dramatic increase in volunteering in the country.
[ترجمه مهدی] سخنرانی رئیس جمهور چنان شوق برانگیز بود که موجب افزایش قابل ملاحظه ای در فعالیت های داوطلبانه در کشور شد
|
[ترجمه ترگمان] سخنرانی رئیس‌جمهور به قدری الهام‌بخش بود که باعث افزایش چشمگیر در داوطلب شدن در کشور شد
[ترجمه گوگل] سخنرانی رئیس جمهور چنان الهام بخش بود که موجب افزایش قابل ملاحظه ای در فعالیت های داوطلبانه در کشور شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She's an inspiring teacher who has changed the lives of many students.
[ترجمه ترگمان] او یک معلم الهام‌بخش است که زندگی بسیاری از دانشجویان را تغییر داده‌است
[ترجمه گوگل] او یک معلم الهام بخش است که زندگی بسیاری از دانش آموزان را تغییر داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه inspiring در جمله های نمونه

1. an inspiring teacher was the occasion for her great achievements in science
یک معلم الهام گر سبب دستیابی‌های عظیم او در علوم شد.

2. The sound of martial music is always inspiring.
[ترجمه ترگمان]صدای موسیقی نظامی همیشه الهام‌بخش است
[ترجمه گوگل]صدای موسیقی رزمی همیشه الهام بخش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. None of the leaders seems very inspiring.
[ترجمه ترگمان]هیچ یک از رهبران خیلی اله‌ام بخش به نظر نمی‌رسند
[ترجمه گوگل]هیچ یک از رهبران به نظر بسیار الهام بخش نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His inaugural speech was very inspiring.
[ترجمه ترگمان]سخنرانی افتتاحیه او بسیار الهام‌بخش بود
[ترجمه گوگل]سخنرانی افتتاحیه او بسیار الهام بخش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Thanks for being an inspiring teacher.
[ترجمه ترگمان]ممنون که معلم اله‌ام بخش هستی
[ترجمه گوگل]با تشکر از اینکه یک معلم الهام بخش هستید
...

معنی عبارات مرتبط با inspiring به فارسی

موجب ترس و احترام، پر ابهت، اعجاب انگیز

معنی کلمه inspiring به انگلیسی

inspiring
• motivating, stimulating, animating; encouraging; provoking; breathing in, inhaling
• something or someone that is inspiring is exciting and makes you enthusiastic and interested.
awe inspiring
• something that is awe-inspiring is amazing and rather frightening.

inspiring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mn
Effective
محبوبه
ایجاد اشتیاق کردن
امین
الهام بخش،دلگرم کننده،امیدوار کننده
ج قاسمی
هیجان انگیز
Mobina javaheri
استنشاق کردن،القا کردن
حسین
الهام بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inspiring
کلمه : inspiring
املای فارسی : اینسپیرینگ
اشتباه تایپی : هدسحهقهدل
عکس inspiring : در گوگل

آیا معنی inspiring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )