برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

irradiance


معنی: درخشندگی، تابش، لوستر، روشنی، تابندگی
معانی دیگر: برتابش، پرتوافکنی، درخشش، irradiancy درخشندگی

واژه irradiance در جمله های نمونه

1. As irradiance increases the carbon dioxide supply becomes more important and eventually limiting.
[ترجمه ترگمان]با افزایش تابش، تامین کربن دی‌اکسید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در نهایت محدود می‌شود
[ترجمه گوگل]به عنوان تابش افزایش عرضه دی اکسید کربن مهم تر و در نهایت محدود می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We assume a simple linear relationship between irradiance and cycle length, consistent with ref.
[ترجمه ترگمان]ما یک رابطه خطی ساده بین تشعشعات و طول چرخه را فرض می‌کنیم، که با ref سازگار است
[ترجمه گوگل]ما فرض یک رابطه خطی ساده بین تابش و طول چرخه، مطابق با ref
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. H. pluvialis could protect itself against strong irradiance through the D1 protein repair cycle and the xanthophyll cycle.
[ترجمه ترگمان]H می‌تواند از خود در برابر تابش قوی از طریق چرخه ترمیم پروتیین D۱ و چرخه xanthophyll محافظت کند
[ترجمه گوگل]H pluvialis می تواند از طریق پروتکل D1 پروتئین و چرخه xanthophyll در برابر اشباع قوی محافظت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. However, the selection of design solar irradianc ...

مترادف irradiance

درخشندگی (اسم)
brilliance , radiance , sheen , blaze , luster , irradiance , irradiancy , effulgence , glitter , coruscation , resplendence , resplendency , radiancy , glim , refulgence
تابش (اسم)
light , brilliance , flame , glow , shine , sheen , irradiance , radiation , irradiancy , effulgence , glint , glitter , coruscation
لوستر (اسم)
luster , irradiance , chandelier , irradiancy , lustre
روشنی (اسم)
clarification , shine , irradiance , irradiancy , lucidity , perspicuity , clarity , expressiveness , glim
تابندگی (اسم)
radiance , irradiance , irradiancy , radiancy

معنی کلمه irradiance به انگلیسی

irradiance
• brightness, shining; radiant energy

irradiance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
چگالی تابش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی irradiance
کلمه : irradiance
املای فارسی : ایرردینک
اشتباه تایپی : هققشیهشدزث
عکس irradiance : در گوگل

آیا معنی irradiance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )