برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

j display


الکترونیک : ارائه جى

معنی j display در دیکشنری تخصصی

j display
[برق و الکترونیک] نمایشگر ( جی ) نوعی نمایشگر که مبنای زمانی آن به شکل دایره است به گونه ای که پژواک هدف به صورت انحراف شعاعی رو به بیرون نسبت به مبنای زمانی ظاهر می شود . دقت فاصله آن از نمایشگر ( ای ) بهتر است .

j display را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی j display
کلمه : j display
املای فارسی : ج دیسپلی
اشتباه تایپی : ت یهسحمشغ
عکس j display : در گوگل

آیا معنی j display مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )