برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
joined - at - the - hip

joined at the hip

joined at the hip را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
همیشه با هم بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی joined at the hip مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )