برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

joint appointment

joint appointment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
منصب یا سمت همزمان
به عنوان مثال: او همزمان، سمتی در گروه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه ... دارد.
He has a joint appointment with the Department of Health Promotion and Community Health ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی joint appointment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )