برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

just as well

واژه just as well در جمله های نمونه

1. It's just as well you're not here - you wouldn't like the noise.
[ترجمه ترگمان]درست مثل این که تو اینجا نیستی - از این سر و صدا خوشت نمی‌اومد
[ترجمه گوگل]این درست است که شما اینجا نیستید - سر و صدا را دوست ندارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It would be just as well to let them know.
[ترجمه ترگمان]به همان خوبی است که باید به آن‌ها اطلاع بدهم
[ترجمه گوگل]این نیز می تواند به شما این اجازه را بدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's just as well we'd prepared everything beforehand.
[ترجمه ترگمان]درست مثل این است که قبلا همه چیز را آماده کرده بودیم
[ترجمه گوگل]درست است که ما همه چیز را از قبل تهیه کرده ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It would be just as well to lock the door when you go out.
[ترجمه ترگمان]بهتر است وقتی بیرون می‌روی در را قفل کنی
[ترجمه گوگل]وقتی میای بیرون، میتونید درب را قفل کنید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه just as well به انگلیسی

just as well
• for the best, it makes no difference
it may just as well
• it might be, it might have been, it is possible

just as well را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(it's) just as well (that) (sth happened)
(it is or turned out to be beneficial (that sth happened
to be fortunate
to be no cause for regret

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی just as well مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )