برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1223 100 1

Keep still


خاموش باش، ساکت باش

واژه Keep still در جمله های نمونه

1. Keep still while I fasten shoe.
[ترجمه ترگمان] همچنان که کفش رو می‌بندم بازم نگهش دار
[ترجمه گوگل]در حالی که صندلی را فشرده می کنم، هنوز نگه داشته ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Keep still, you've got a beastie in your hair.
[ترجمه ترگمان]ساکت باش، یک هیولای کوچک تو موهات هست
[ترجمه گوگل]نگه دارید، در حالیکه در موهایتان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Keep still while I tie your shoe.
[ترجمه ترگمان] همچنان که کفش هات رو می‌بندم بازم نگهش دار
[ترجمه گوگل]در حالی که کفش هایم را می شکنم، نگه دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Keep still while I comb your hair.
[ترجمه ترگمان] همچنان که موهات رو شونه می‌کنم تکون نخور
[ترجمه گوگل]هنوز هم در حالی که من شانه موی خود را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Keep still به انگلیسی

keep still
• remain still, keep calm without motion

Keep still را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali
باقی ماندن
a.r
:keep something quiet/still
to keep something a secret
Mehrdad Sayehban
حرکت نکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی keep still
کلمه : keep still
املای فارسی : کیپ استیل
اشتباه تایپی : نثثح سفهمم
عکس keep still : در گوگل

آیا معنی Keep still مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )