برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1359 100 1

kalian

معنی کلمه kalian به انگلیسی

kalian
• hookah, water pipe, narghile, oriental smoking pipe that uses water to filter smoke

kalian را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
kalian برگرفته شده از قِلیان است!
توجه: ایرانیان و هندیان، نخستین بار آن را برای درمان بیماری های گوناگون پدید آوردند که گیاهان درمانی در آن دود می کردند!
معنی: وسیله یا ابزاری که برای دود کردن گیاهان دارویی و امروزه تنباکو بکار می رود-در افغانستان به آن: چَلَم(چَلیم) می گویند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی kalian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )