برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
keep - feet - on - the - ground

keep feet on the ground

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:keep/ have one's feet on the ground
to remain calm and stable
to keep a sensible and practical attitude to life

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی keep feet on the ground مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )