برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

keep track of

/kip træk ʌv/ /kiːp træk ɒv/

بررسی کلمه keep track of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to stay informed about.
مترادف: follow, watch
مشابه: monitor, observe

- The police kept track of his whereabouts at all times.
[ترجمه ترگمان] پلیس محل اختفای او را در همه زمان‌ها پی‌گیری کرد
[ترجمه گوگل] پلیس همیشه در حال نگه داشتن محل سکونت خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه keep track of در جمله های نمونه

1. I can't keep track of the new music.
[ترجمه ترگمان]من نمی‌توانم صدای موسیقی جدید را نگه دارم
[ترجمه گوگل]من نمی توانم آهنگ جدیدی را دنبال کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bank statements help you keep track of where your money is going.
[ترجمه م.] صورتحساب های بانکی به شما کمک می کند تا مسیر انتقال پول خود را پیگیری کنید
|
[ترجمه ترگمان]اظهارنامه‌های بانکی به شما کمک می‌کند پی‌گیری کنید که پولتان کجا می‌رود
[ترجمه گوگل]بیانیه های بانکی به شما کمک می کند تا مسیر جاری شدن پول خود را پیگیری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Keep track of tax-deductible expenses, such as the supplies and equipment you buy.
[ترجمه ترگمان]هزینه‌های مالیات مشمول کسر مالیات، مانند تدارکات و تجهیزاتی که شما خریداری می‌کنید را دنبال کنید
[ترجمه گوگل]پیگیری هزینه های محاسبه مالیاتی، مانند وسایل و تجهیزاتی که خریداری می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ت ...

معنی keep track of در دیکشنری تخصصی

keep track of
[ریاضیات] مورد توجه قرار دادن، پردازش کردن، پی گیری و دنبال کردن

معنی کلمه keep track of به انگلیسی

keep track of
• keep a record (as of past events or actions)

keep track of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامی یوسف
یاداشت گرفتن
نازنین بهار
پیگیری کردن
رئیس علی دلواری
زیر نظر گرفتن چیزی - دنبال کردن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to pay attention to someone or something, so that you know where they are or what is happening to them
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاینMerriam-Webster :
follow
علیرضا خدابنده
با خبر بودن از، آگاه بودن از، اطلاع داشتن از، نظارت داشتن بر، آمار داشتن از
mohkesh18@
1-چیزی را پیگیری کردن2-تعداد یا مقدار چیزی را دانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی keep track of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )