برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

Long Shot

/ˈlɒŋˈʃɑːt/ /lɒŋʃɒt/

(عامیانه - قمار) احتمال کم، (مجازی) هر کاری که احتمال موفقیت آن کم باشد ولی نوید سود بسیار بدهد، (فیلمبرداری) نمای دور، نمای عمومی، دور فرتور، کسیکه درمسابقات مثل مسابقه اسب دوانی شانس کمی برای برنده شدن دارد، نوعی شرط که احتمال بردن ان کم است

بررسی کلمه Long Shot

اسم ( noun )
عبارات: by a long shot, not by a long shot
(1) تعریف: in betting, a choice that has very little chance of winning, such as a horse in a race.
مشابه: outsider

(2) تعریف: any attempt or venture that has only a small chance of success but will offer great rewards if it does succeed.
مشابه: venture

(3) تعریف: in photography, films, or television, a camera shot taken at considerable distance from the subject. (Cf. close-up.)

واژه Long Shot در جمله های نمونه

1. It's a long shot, but you could try phoning him at home.
[ترجمه کبری] احتمال موفقیتش کمه اما میتونی از خونه بهش زنگ بزنی.
|
[ترجمه ترگمان]تیر بلندی است، اما تو می‌توانی سعی کنی او را در خانه صدا کنی
[ترجمه گوگل]این یک شلیک طولانی است، اما شما می توانید با تلفن او را در خانه امتحان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's a long shot, but it just might work.
[ترجمه ترگمان]احتمالش خیلی زیاده، اما ممکنه کار کنه
[ترجمه گوگل]این یک شلیک طولانی است، اما ممکن است کار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's a long shot, but someone might recognise her from the photo and be able to tell us where she lives.
[ترجمه ترگمان]این یک عکس طولانی است، اما ممکن است کسی او را از عکس تشخیص دهد و بتواند به ما بگوید کجا زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]این یک شلیک طولانی است، اما کسی ممکن است او را از عکس تشخیص دهد و بتواند به ما بگویید که در آن زندگی می کند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Long Shot به فارسی

تیری در تاریکی
(عامیانه) ابدا، به هیچ وجه، اصلا نه

معنی Long Shot در دیکشنری تخصصی

[سینما] نمای باز - نمای گسترده عمومی - نمای کلی - نمای عمومی - نمای درشت - منظره عمومی - صحنه طویل - دورنما - دور - تصویر دور - پلان عمومی - نمای دور
[سینما] صحنه بسیار طویل - مناظر بسیار دور و وسیع - نمای بسیار دور - نمای خیلی دور
[سینما] نمای خیلی دور
[سینما] نمای بین نمای عمومی و متوسط - نمای دور میانی - نمای متوسط دور - نمای متوسط دور یا نمای متوسط - نمای نیمه دور - حد فاصل بین لانگ شات و مدیوم شات - نمای دور متوسط : حد فاصل نمای متوسط و نمای دور - نمای تمام - نمای باز متوسط - صحنه طویل متوسط - نمای تمام انسان - تصویر میانی دور - متوسط دور از زانو به بالا
[سینما] نمای خیلی دور
[سینما] نمای دور زاویه باز

معنی کلمه Long Shot به انگلیسی

long shot
• something with an uncertain outcome, shot in the dark; bet with a low chance of winning; photograph taken from a long distance away
by a long shot
• very much, by a large margin
not by a long shot
• not in any way, no way, no chance

Long Shot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود سامانی
دورنما
حمید
تیری در تاریکی
لیلی موسوی
decidedly, definitely, really, undoubtedly, unquestionably
considerably, extensively, significantly, substantially, well،without doubt

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long shot
کلمه : long shot
املای فارسی : لنگ شوت
اشتباه تایپی : مخدل ساخف
عکس long shot : در گوگل

آیا معنی Long Shot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )