برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1321 100 1

Lout

/laʊt/ /laʊt/

معنی: ادم بی دست و پا، ادم نادان و نفهم، ولگردی کردن، بیشعور دانستن، ریشخند کردن، سرفرود آوردن
معانی دیگر: آدم احمق و دست و پا چلفتی، نقل علی، (محلی) تعظیم کردن، نفهمی نشان دادن

بررسی کلمه Lout

اسم ( noun )
• : تعریف: someone who is clumsy, stupid, or unmannered; oaf.
مترادف: bear, boor, clown, lummox, oaf
متضاد: gentleman
مشابه: ape, barbarian, brute, churl, clod, dolt, dullard, yap

- That big lout should at least put his shirt on when he comes to the dinner table.
[ترجمه ترگمان] همان مرد بی‌دست و پا که وقتی به میز شام می‌آید پیراهنش را پوشید
[ترجمه گوگل] وقتی که او به میز غذا می آید، باید آن پیراهن را به حداقل برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Lout در جمله های نمونه

1. Only a lout would treat a woman that way.
[ترجمه ترگمان]فقط یک آدم بی‌دست و پا با این‌جور زن‌ها رفتار می کنه
[ترجمه گوگل]در این صورت فقط یک زن با آن زن رفتار خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In fact I felt rather a lout in my working clothes among the elegant gathering.
[ترجمه J] در واقع،من در پوشش لباس کارگری در جمع (میان) افرادی با پوشش مجلل، احساس دست و پا چلفتی کردم.
|
[ترجمه ترگمان]در واقع من احساس می‌کردم که در میان لباس‌های مجلل خود، یک آدم بی‌دست و پا چلفتی هستم
[ترجمه گوگل]در حقیقت من در لباس های من در میان جمع بندی ظریف احساس خجالت می کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What a clumsy lout he was!
[ترجمه ترگمان]عجب آدم بی‌دست و پا چلفتی بود!
[ترجمه گوگل]چه چیزی ناامید کننده بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Lout

ادم بی دست و پا (اسم)
slouch , lout , lubber , bumpkin
ادم نادان و نفهم (اسم)
lout
ولگردی کردن (فعل)
lout , hull , vagabond , gallivant , loaf , mooch , saunter
بیشعور دانستن (فعل)
lout
ریشخند کردن (فعل)
praise , blandish , coax , bamboozle , cajole , carny , lout , blarney , carney , sweet-talk , wheedle
سرفرود آوردن (فعل)
submit , lout , stoop , bow down , hang the head , hold in esteem , hold in respect , knock under , show deference to , tame down , treat with deference

معنی کلمه Lout به انگلیسی

lout
• awkward person, stupid person, bumpkin
• if you call a young man a lout, you mean that he behaves in an impolite or aggressive way.
lager lout
• lager louts are young men who behave in a noisy or aggressive way because they are drunk; an informal expression.
litter lout
• a litter lout is a person who drops or leaves rubbish in public places.

Lout را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا
لات و لوت
یوسف صابری
پرخاشگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lout
کلمه : lout
املای فارسی : لوت
اشتباه تایپی : مخعف
عکس lout : در گوگل

آیا معنی Lout مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )