برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1263 100 1

let the chips fall where they may


هر چه باداباد

معنی کلمه let the chips fall where they may به انگلیسی

let the chips fall where they may
• never mind the results; do something regardless of the consequences

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
هرچه پیش آید، خوش آید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی let the chips fall where they may
کلمه : let the chips fall where they may
املای فارسی : لفت تاه چیپس فال وهر تدی می
اشتباه تایپی : مثف فاث زاهحس بشمم صاثقث فاثغ ئشغ
عکس let the chips fall where they may : در گوگل

آیا معنی let the chips fall where they may مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )