برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1323 100 1

lie detector

/ˈlaɪdəˈtektər/ /laɪdɪˈtektə/

معنی: دروغ سنج، دستگاه کشف دروغ
معانی دیگر: (دستگاه) دروغیاب (polygraph هم می گویند)، دروه سنج، دستگاه کشف دروه

بررسی کلمه lie detector

اسم ( noun )
• : تعریف: an instrument that tracks a person's vital signs and records changes in them as a measure of the truthfulness of the subject's statements while being tested; polygraph.

واژه lie detector در جمله های نمونه

1. Both men refused to take a lie detector test.
[ترجمه ترگمان]هر دو مرد از انجام تست تشخیص دروغ خودداری کردند
[ترجمه گوگل]هر دو مرد از انجام یک آزمایش آشکار دروغ اجتناب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was asked to take a lie detector test .
[ترجمه ترگمان]از او خواسته شد تا تست تشخیص دروغ را انجام دهد
[ترجمه گوگل]از او خواسته شد یک تست آشکار کننده دروغ بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kids have a built-in lie detector.
[ترجمه ترگمان]کودکان یک یابنده دروغ ساخته‌شده دارند
[ترجمه گوگل]کودکان و نوجوانان یک آشکارساز دروغ ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lie detector tests are inadmissible in criminal trials.
[ترجمه ترگمان]تست‌های تشخیص دروغ در محاکمه‌های جنایی غیرقابل‌قبول هستند
[ترجمه گوگل]آزمون های آشکار دروغ در دادگاه های جنایی غیرقابل قبول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف lie detector

دروغ سنج (اسم)
lie detector , pathometer
دستگاه کشف دروغ (اسم)
lie detector

معنی کلمه lie detector به انگلیسی

lie detector
• polygraph machine, device used to determine the truth of a person's statements (based on changes in the person's respiration, pulse rate, etc.)

lie detector را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lie detector
کلمه : lie detector
املای فارسی : لیه دتکتر
اشتباه تایپی : مهث یثفثزفخق
عکس lie detector : در گوگل

آیا معنی lie detector مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )