برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
life - in - the - fast - lane

life in the fast lane

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
way of living which is full of excitement and activity and often
danger
Monami
زندگی همراه با سرعت و هبجان و مشغله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی life in the fast lane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )