برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1295 100 1

light activated silicon controlled switch

معنی light activated silicon controlled switch در دیکشنری تخصصی

light activated silicon controlled switch
[برق و الکترونیک] کلید کنترل شونده ی سیلیسیمی نور انگیخته قطعه ی رسانای چهار لایه که همچون یکسوساز کنترل شونده سیلیسیمی نور انگیخته لایه های آن به صورت یک در میان با اتمهای پذیرنده و دهنده ناخالص شده اند. هر چهار لایه ی PوN از طریق پایانه های متصل به آنها قابل دسترسی اند. با برخورد نور به ناحیه ی حساس ،زوجهای الکترون حفره تولید شده و قطعه به حالت وصل می رود . قطع نور این پاسخ را معکوس نخواهد کرد و قطعه تنها در صورتی خواهد شد که بایاس مثبت آن برداشته معکوس شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی light activated silicon controlled switch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )