برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1290 100 1

light up

/laɪt ʌp/ /laɪt ʌp/

1- روشن کردن یا شدن، نورانی کردن یا شدن 2- درخشنده کردن یا شدن، برق زدن

واژه light up در جمله های نمونه

1. It'd be better to light up the candle than curse the darkness. No one can give you brightness expect yourself.
[ترجمه مهدی شاهملکی] بهتر است که شمع هارا روشن کنی و تاریکی را عقب برانی هیچکس بجز خود شما نمیتواند به شما روشنایی را هدیه دهد
|
[ترجمه ترگمان]بهتر است شمع را روشن کند تا تاریکی را نفرین کند هیچ‌کس نمی تو نه نور رو به تو بده
[ترجمه گوگل]بهتر است که شمع را روشن کنید تا تاریکی را لعنت کند هیچکس نمیتواند به شما سبکی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was relieved to see his face light up with a boyish grin.
[ترجمه ترگمان]خیالش راحت شد که صورتش را با لبخند پسرانه روشن می‌کند
[ترجمه گوگل]او خوشحال شد که چهره اش را با یک دختر خردسال ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I watched Paul light up again.
[ترجمه ترگمان]دوباره به پل نگاه کردم
[ترجمه گوگل]من به تماشای پل بلند شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه light up به انگلیسی

light up
• become bright

light up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمیله فراهانی
روشن شدن
مهدی صباغ
آشکار شدن نشانه های لذت و خوشحالی در چهره یا چشمان شخصی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی light up
کلمه : light up
املای فارسی : لایت آاپ
اشتباه تایپی : مهلاف عح
عکس light up : در گوگل

آیا معنی light up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )